تبلیغات
خدای جنگ - خدایانی که در خدای جنگ سه کراتوس در صدد مرگ آن هاست

خدایانی که در خدای جنگ سه کراتوس در صدد مرگ آن هاست

پنجشنبه 15 مرداد 1388 08:06 ب.ظ

نویسنده : رضا محمدزاده
ارسال شده در: خدایان ،

هیدز (Hades)

 او خدای مردگان است پس مراقب باشید نمیرید چون در این صورت او خدای شماست به نظر میرسد در جنگ با او به كار سخت تری میپردازید چون در این دنیا چیزی كه زیاده مرده است. در ضمن شمشیر اصلی شما Blades Of Chaos نیز در جهان او گداخته شده پس مراقب شمشیر باشید...

 

هرمیس (Hermes)

او بار رو و پیام آور خدایان است كه به نظر می آید حكم سخنگوی دیگر خدایان را دارد و در كنار این گزینه قدرتهای زیادی برای یرداشتن شما از سر راهش خواهد داشت پس او را نیز مانند دیگر خدایان دست كم نگیرید. او حكم دمتر خواهر زئوس را در این بازی ایفا میكند او چگونه به عنوان دمتر(Demeter)‌ منصوب شد؟ دمتر چه شد؟ آیا او قوی تر است؟ تا انتشار بازی صبر كنید جوابتان را میگیرید.

 

پوسادون (Poseidon)

او خدای اقیانوس است و بر دریاها و اقیانوسها حكومت میكند پس مراقب قدمهایتان بر جاهای كه آب در آن جمع شده باشید زیرا او در كوچكترین قطره ی آب هست در قایقی كه سوارید مدام اطراف را نگاه كنید اگر چه ممكن است از زیر قایق را متلاشی كند. این طور كه به نظر میرسد نبر اصلی با او را در دریا انجام میدهید پس مراقب او باشید زیرا او همچون دیگر خدایان نیست و میتواند شما را در قلمروی خود به دام انداخته و در صدد نابودی شما بر آید. زیرا  Helios به طور قطعا با شما در خورشید مبارزه نمیكند، همانطور كه Hermes در جنگ با شما در پاكت نامه نمیپردازد!!!.

 

هلویس(Helios )

هلیوس او خدای خورشید است و هنوز طریق جانشینی او را به جای ارانوس و گایا نمیدانیم به هر حال او از قدرت آتش بهره خواهد برد پس وقتی به او نزدیك شوید كه بتوانید او را نابود كنید اگر قسمت آیتمها را خوانده باشید میبینید كه سازندگان طریقه چگونگی كشتن او را لو دادند، او بصورتی میمیرد كه كراتوس در حمله به كوه المپ او را یافته و بصورت وحشتناكی از گردن او میگیرد پایش را بر كمر او میگذارد گردن او را آن قدر میكشد كه با آن گرافیك تقریبا واقعی است بگذریم آن قدر گردن او را كشید تا به صورت افتضاحی از جا كنده شد طوری كه بعضی از رگهایش هنوز از سرش آویزان میماند.

زئوس(Zeus)

خدای خدایان او فرمان روای تمامی خدایان است و احتمال %97 آخرین خدای است كه با آن خواهید جنگید پس حتما  برترین خدای بازیست. علاوه بر اینها او پسر كرونوس و پدر خود كراتوس نیز هست آیا او از كشتن پدر منصرف میشود یا همانند سری قبل شمشیر خود را تا انتها در سینه او فرو میكند آیا او نمیدانست كه او نمرده؟ آیا این سری موفق به نابودی سه خدای برتر پوسایدون ، هیدز ، زئوس میشود باید تا روز انتشار صبر كنیم
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -